Kalkulačka exekuce

Pro výpočet exekuce ze mzdy platná pro rok 2021

Spočítat srážky ze mzdy


Výsledek

Srážka ze mzdy
0 Kč
Čistá mzda k vyplacení
0 Kč

Kolik mi zbývá ještě zaplatit a jak to zjistím?
Aktuální dlužnou částku Vám sdělí příslušný exekutor. Nebo si můžete zaplatit výpis, ve kterém naleznete aktuální částky k datu zápisu, či aktualizaci spisu.Tyto výpisy jsou dostupné on-line.
Nemám kontakt na exekutora, kde ho najdu?
Ve výpisu detailu každého exekučního řízení je i kontakt na příslušného exekutora.
Mám zájem o výpis. Mohu kontrolovat jen sám sebe?
Aktuální výpis lze získat na www.exekuceinfo.cz. Data jsou z oficiální exekutorské databáze a lze kontrolovat kohokoliv, u koho znáte celé jméno a datum narození. OSVČ a společnosti se kontrolují zadáním jejich IČO.
Jak probíhá výpočet exekuce na mzdu

Exekuce a srážky z platu pro rok 2021

Exekuční srážky z platu se vždy provádějí pouze z čisté mzdy a to na základě dohody o srážkách ze mzdy. Za čistou mzdu se při výpočtu exekuční srážky nepovažuje pouze klasický plat, ale i další příjmy, které povinnému plat nahrazují. S takovými příjmy se dále nakládá stejně jako se mzdou. Příkladem může být důchod, nebo nemocenská. Srážky se uplatňují i z dohod o pracovní činnosti, nikoliv však z dohod o provedení práce.

Stanovení nezabavitelné částky

Prvním krokem výpočtu exekuce je stanovení nezabavitelné částky, která nesmí být za žádných okolností povinnému zabavena. Ta se skládá z následujících částí:

  • 3/4 (dříve 2/3) součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. V roce 2021 se jedná o částku 10 497 Kč.
  • 1/3 (dříve 1/4) z částky 10 497 Kč za každou osobu, na kterou je povinný povinen poskytovat výživné. To je 3 499 Kč za každou vyživovanou osobu včetně manžela/manželky.

Poznámka: 3 499 Kč za manžela/manželku se započítá i v případě, že disponuje svým vlastním příjmem.

Výpočet srážky z platu

Od čisté mzdy povinného se odečte nezabavitelná částka a zbytek až do limitu 20 994 Kč se dělí na třetiny zaokrouhlené na celé koruny. Jedna třetina tedy může mít maximální hodnotu 6 998 Kč. Vypočtené třetiny se využijí následujícím způsobem

  • 1/3 náleží povinnému
  • 1/3 jde na pohledávky oprávněných osob
  • 1/3 jde na přednostní pohledávky. Pokud žádná přednostní pohledávka není evidována, tato třetina opět náleží povinnému.

Případný zbytek mzdy nad zmíněnou hranicí 20 994 Kč se považuje za plně zabavitelnou část mzdy a celý se využije na úhradu exekuce.

Délka trvání a ukončení exekuce na mzdu

Délka exekučního řízení není nijak omezená a k ukončení obvykle dochází až po vymožení celé dlužné částky. Dalším důvodem pro ukončení exekuce je nařízení ze strany exekutora, který tak může učinit zcela na základě svého uvážení. K zániku vede také situace, kdy zaměstnavatel povinnému strhne celou částku, na kterou mu byl doručen exekuční příkaz.