Kalkulačka exekuce

Pro výpočet exekuce ze mzdy platná pro rok 2024

Spočítat srážky ze mzdy


Výsledek

Srážka ze mzdy
0 Kč
Čistá mzda k vyplacení
0 Kč

Kolik mi zbývá ještě zaplatit a jak to zjistím?
Aktuální dlužnou částku Vám sdělí příslušný exekutor. Pokud nemáte kontakt na exekutora, pak si můžete nechat vyhotovit výpis, kde zjistíte, jak kontakt, tak i aktuální částky k datu zápisu, či aktualizaci spisu. Tyto výpisy jsou dostupné on-line a bez registrace.
Jak zjistím, kolik je na mě vedeno exekucí?
Aktuální výpis získáte na www.exekuceinfo.cz. Data jsou z oficiální exekutorské databáze a lze kontrolovat kohokoliv, u koho znáte celé jméno a datum narození. Společnosti (právnické osoby) se kontrolují zadáním jejich IČO.
Jak probíhá výpočet exekuce na mzdu

Exekuce a srážky z platu pro rok 2024

Exekuční srážky z platu se vždy provádějí pouze z čisté mzdy. Do čisté mzdy je přitom nezbytné započítat i další příjmy, které mají charakter mzdy nebo platu. Příkladem může být důchod, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská nebo mateřská. Srážky se uplatňují i z dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.

Stanovení nezabavitelné částky

Prvním krokem výpočtu exekuce je stanovení nezabavitelné částky, která nesmí být za žádných okolností povinnému zabavena. Ta se skládá z následujících částí:

  • nezabavitelné částky dlužníka, která je dána jako ⅔ součtu životního minima jednotlivce (4 860 Kč) a normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (14 197 Kč), tj. od 1.1.2024: ⅔ * (4 860 Kč + 14 197 Kč) = 12 704,67 Kč.
  • nezabavitelné částky na každou vyživovanou osobu (manžela, manželku, nezaopatřené děti), což je ¼ z částky 12 704,67 Kč, tedy 3 176,17 Kč.

Podle § 3 nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách, se celková nezabavitelná částka zaokrouhluje vždy na celé koruny nahoru.

Poznámka: nezabavitelná částka za manžela/manželku se započítává i v případě, že disponuje svým vlastním příjmem.

Výpočet srážky z platu

Od čisté mzdy povinného se odečte nezabavitelná částka a zbytek až do limitu 28 585,50 Kč (tj. 1,5x součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení) se dělí na třetiny se zaokrouhlením na celé koruny. Jedna třetina tedy může mít maximální hodnotu 9 528 Kč. Vypočtené třetiny se využijí následujícím způsobem

  • 1/3 náleží povinnému
  • 1/3 jde na pohledávky oprávněných osob
  • 1/3 jde na přednostní pohledávky. Pokud žádná přednostní pohledávka není evidována, tato třetina opět náleží povinnému.

Případný zbytek mzdy nad zmíněnou hranicí 28 585,50 Kč se považuje za plně zabavitelnou část mzdy a celý se využije na úhradu exekuce.

Délka trvání a ukončení exekuce na mzdu

Délka exekučního řízení není nijak omezená a k ukončení obvykle dochází až po vymožení celé dlužné částky. Dalším důvodem pro ukončení exekuce je nařízení ze strany exekutora, který tak může učinit zcela na základě svého uvážení. K zániku vede také situace, kdy zaměstnavatel povinnému strhne celou částku, na kterou mu byl doručen exekuční příkaz.